Verhagen BC
Verhagen

Expertise

Estate planning

Er zijn meerdere manieren om erfbelasting zoveel mogelijk te verlagen. Dit hangt af van uw persoonlijke wensen en situatie. Het treffen van voorzieningen rondom de overdracht van uw vermogen door bijv. schenkingen, is gebaseerd op uw persoonlijke wensen met een fiscaal gunstige uitwerking. Beheer van uw vermogen zolang u leeft kan worden vorm gegeven in een levenstestament.

De daadwerkelijke overgang van uw vermogen naar uw nabestaanden vindt plaats op basis van het testament dat uw wensen fiscaal zo gunstig mogelijk regelt.