Verhagen BC
Verhagen

Expertise

Internationaal

In het speelveld van Nederlandse wetgeving, het buitenlandse belastingstelsel en internationale belastingverdragen wordt gezocht naar:
  • vermijding van dubbele belastingheffing en
  • optimalisering van uw fiscale positie.