Verhagen BC
Verhagen

Expertise

Scheiding

In de belastingwetten staan regelingen die van belang zijn bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap. Of ingeval huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen, bij de verrekening van inkomsten en de verdeling van vermogensbestanddelen. De juiste toepassing van deze belastingregelingen geeft in bepaalde gevallen recht op het doorschuiven van fiscale winst, een vrijstelling of het behoud van een aftrekpost.

Daarnaast kan het zo zijn dat pensioenrechten verevend moeten worden. De fiscale regels geven de voorwaarden aan hoe dat zonder fiscale gevolgen kan plaatsvinden.